Διαδικασία Διαχείρισης Αιτιάσεων (Παραπόνων)

Μέσα στα πλαίσια της δέσμευσης μας στην ΄Υδρα Ασφαλιστική να διασφαλίζουμε ότι είστε καλά ενημερωμένοι, ότι σας χειριζόμαστε ακριβοδίκαια και ότι τα ασφαλιστήριά μας και τα επίπεδα εξυπηρέτησης που έχετε δεν είναι κατώτερα από αυτά που δικαιούστε να αναμένετε από εμάς, σας ενημερώνουμε για τη Διαδικασία Διαχείρισης Αιτιάσεων (Παραπόνων) που εφαρμόζουμε:

Ως αιτίαση νοείται το παράπονο ή η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστική επιχείρηση από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που παρέχονται.  Ως αιτιώμενος νοείται το πρόσωπο που έχει τις προϋποθέσεις να εγείρει αιτίαση προς εξέταση από ασφαλιστική επιχείρηση και το οποίο έχει ήδη υποβάλει αιτίαση, όπως ο αντισυμβαλλόμενος, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος ή και ο ζημιωθείς τρίτος.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε αιτίαση (παράπονο), για να επιταχύνουμε τη διαδικασία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που έχετε διευθετήσει το Ασφαλιστήριό σας, ή οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματά μας, ή το Τμήμα Εξυπηρέτησης της στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας.

Αν συνεχίζετε να μην είστε ευχαριστημένοι και νιώθετε ότι η αιτίαση (παράπονο) δεν έχει επιλυθεί προς ικανοποίησή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με τους πιο κάτω τρόπους:

1. Γραπτώς, στο Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων (Παραπόνων), αφού συμπληρώσετε το σχετικό ΄Εντυπο Υποβολής Αιτιάσεων (Παραπόνων), το οποίο μπορείτε να εξασφαλίσετε από τα Κεντρικά Γραφεία και τα Υποκασταστήματα της Εταιρείας, καθώς επίσης από την ιστοσελίδα μας www.hydrainsurance.com {ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  → Διαδικασία Διαχείρισης αιτιάσεων  →΄Εντυπο Υποβολής αιτιάσεων (παραπόνων)} και να μας το αποστείλετε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία (Μέγαρο ΣΕΚ, 5ος όροφος, 2018 Στρόβολος, Τ.Θ. 24653 – 1302 Λευκωσία) ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22 454 704 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2. Τηλεφωνικά, καλώντας μας στον αριθμό 22 454 700 κατά τις εκάστοτε εργάσιμες ώρες της Εταιρείας.

3. Αυτοπροσώπως, στο Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων (Παραπόνων), στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας.

4. Ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εδώ.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της αιτίασης (παραπόνου) σας, θα σας ενημερώσουμε γραπτώς τόσο για τη λήψη της όσο και για την έναρξη διεξαγωγής της έρευνας.

Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι θα σας απαντήσουμε εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της αιτιάσεως (παραπόνου) σας, όπου αυτό είναι εφικτό, ή θα σας ενημερώσουμε κατά πόσο απαιτείται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της έρευνας που διεξάγουμε.  Σε τέτοια περίπτωση, θα σας σας αποστείλουμε την τελική απάντησή μας το αργότερο εντός 30 επιπλέον εργάσιμων ημερών.

Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε ότι η ενεργοποίηση της Διαδικασίας Εξέτασης Αιτιάσεων, προσφέρεται χωρίς οποιαδήποτε δική σας οικονομική επιβάρυνση και δεν διακόπτει ούτε και αναστέλλει το δικαίωμά σας να προσφεύγετε στη δικαιοσύνη.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση στα πλαίσια των συμφωνηθέντων όρων του ασφαλιστηρίου και των τηρούμενων διαδικασιών της Εταιρείας, έχετε το δικαίωμα να εμμένετε στην αιτίαση (παράπονο) σας καθώς και να προσφύγετε στη δικαιοσύνη ή σε αρμόδιες αρχές για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, όπως είναι ο Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως.

Για να δείτε και να κατεβάσετε τη Φόρμα Παραπόνων, κάντε κλικ από κάτω.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Χρήσιμες Πληροφορίες

Αγορά νοσοκομειακής ασφάλειας για αλλοδαπούς, ευθύνης εργοδότη (για οικιακές βοηθούς) και ασφάλειας ταξιδιού με πιστωτική κάρτα online