Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Λογιστών

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Λογιστών

Το ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης Λογιστών της Ύδρα Ασφαλιστικής καλύπτει τη νομική ευθύνη του ασφαλισμένου για οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη ή λάθος που διαπράχθηκε ή προβάλλεται ισχυρισμός ότι διαπράχθηκε από τον ασφαλισμένο ή υπάλληλό του κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας υπό την επαγγελματική του ιδιότητα.

Το ασφαλιστήριο μπορεί να επεκταθεί για να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, απώλεια εγγράφων, εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας απαιτήσεων και αναδρομική περίοδο.

Πριν ασφαλιστείτε ή πριν ανανεώσετε την ασφάλισή σας, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τους αντιπροσώπους μας για να σας βοηθήσουμε στο σχεδιασμό της ασφαλιστικής σας κάλυψης και ενημερωθείτε με ποιον τρόπο μπορείτε να επωφεληθείτε από τα ανταγωνιστικά μας ασφάλιστρα.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Χρήσιμες Πληροφορίες

Αγορά νοσοκομειακής ασφάλειας για αλλοδαπούς, ευθύνης εργοδότη (για οικιακές βοηθούς) και ασφάλειας ταξιδιού με πιστωτική κάρτα online