Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης Αλλοδαπών

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης Αλλοδαπών

Η ασφάλιση είναι ειδικά σχεδιασμένη για αλλοδαπούς που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης που εργοδοτούνται νόμιμα στην Κύπρο ή είναι αλλοδαποί που αποτείνονται ή κατέχουν προσωρινή άδεια διαμονής ως φοιτητές ή επισκέπτες.

Η ΄Υδρα Ασφαλιστική προσφέρει δύο σχέδια: Το Σχέδιο Α προνοεί τόσο για ενδονοσοκομειακή όσο και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και το Σχέδιο Β προνοεί μόνον για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.

 

ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 Περιγραφή παρεχόμενης κάλυψης  Σχέδιο Ασφάλισης
1. Ενδονοσοκομειακή περίθαλψη: A B
  (α) Ανώτατο ποσό κατά Ασθένεια ή Ατύχημα  €8.600  €8.600
  (β) Ανώτατο ποσό κατά Περίοδο Ασφάλισης και κατά άτομο  €14.000  €14.000
  (γ) Ημερήσια νοσηλεία (δωμάτιο και τροφή) για κάθε μέρα  €70  €70
  (δ) Ημερήσια νοσηλεία (δωμάτιο και τροφή) για κάθε μέρα διαμονής του Ασφαλισμένου Προσώπου σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης    €180  €180
2. Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη    
  (α) Ανώτατο ποσό κατά Ασθένεια ή Ατύχημα €700 Δεν ισχύει
  (β) Ανώτατο ποσό κατά Περίοδο Ασφάλισης και κατά άτομο €1.800 Δεν ισχύει
  (γ) Ανώτατο ποσό κατά ιατρική επίσκεψη €20 Δεν ισχύει

3. Ωφέλημα Tοκετού (φυσιολογικός ή με καισαρική τομή) – εφάπαξ ποσό.
Το ωφελήμα τοκετού είναι πληρωτέο νοουμένου ότι:

(α) Ο τοκετός γίνεται τουλάχιστον δέκα μήνες μετά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου ή την ένταξη του Ασφαλισμένου Προσώπου στο Ασφαλιστήριο.

(β) Σε περίπτωση τερματισμού της εργοδότησης του Ασφαλισμένου Προσώπου, νοουμένου ότι η έναρξη της εγκυμοσύνης έγινε μέσα σε περίοδο που παρείχετο κάλυψη στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο, τηρούμενης πάντοτε της προϋπόθεσης (α).

€600

€600

 4. Κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού μέχρι  €3.500  €3.500
Ποσοστό κάλυψης: 90% (το 10% καταβάλλεται από το Συμβαλλόμενο)

Εξυπηρέτηση Πελατών

Χρήσιμες Πληροφορίες

Αγορά νοσοκομειακής ασφάλειας για αλλοδαπούς, ευθύνης εργοδότη (για οικιακές βοηθούς) και ασφάλειας ταξιδιού με πιστωτική κάρτα online