Ασφάλιση Διάρρηξης και Κλοπής

Ασφάλιση Διάρρηξης και Κλοπής

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει απώλεια ή ζημιά της ασφαλισμένης περιουσίας από διάρρηξη και κλοπή ή απόπειρα διάρρηξης, που περιλαμβάνει είσοδο ή έξοδο από το κτίριο με βίαια και δυναμικά μέσα, με εμφανή σημάδια παραβίασης, στα σημεία εισόδου ή εξόδου των δραστών, από τη χρήση εργαλείων, εκρηκτικών υλών, ηλεκτρισμού ή άλλων μέσων.

Το είδος αυτό της ασφαλιστικής κάλυψης περιλαμβάνεται σε όλα τα ασφαλιστήρια της ΄Υδρας Ασφαλιστικής που καλύπτουν περιουσία ως προαιρετική κάλυψη, όπως Ασφαλιστήρια Κατοικιών, Ασφαλιστήρια Καταστημάτων, Ασφαλιστήρια Γραφείων και Ασφαλιστήρια Εμπορικών Κινδύνων.

Μαζί με τα μέτρα προστασίας που παίρνετε για την περιουσία σας, φροντίστε να την έχετε ασφαλισμένη και έναντι διάρρηξης και κλοπής.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Χρήσιμες Πληροφορίες

Αγορά νοσοκομειακής ασφάλειας για αλλοδαπούς, ευθύνης εργοδότη (για οικιακές βοηθούς) και ασφάλειας ταξιδιού με πιστωτική κάρτα online