Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών

architectsGR

Το ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, της ΄Υδρα Ασφαλιστικής, σε απλή Ελληνική και Αγγλική γλώσσα,  είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει τη μέγιστη προστασία στους ασφαλισμένους της.

Το σχέδιο ασφάλισης απευθύνεται τόσο σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών, όσο και  σε  αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, που εργάζονται μόνοι τους.  

Ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει τη μέγιστη προστασία στους ασφαλισμένους μας, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Η ασφάλιση αποζημιώνει τον ασφαλισμένο, τηρουμένων πάντοτε των ορίων αποζημίωσης που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο, για οποιοδήποτε ποσό καταστεί νομικά υπεύθυνος να καταβάλει σε σχέση με οποιαδήποτε αμελή πράξη, παράλειψη ή λάθος που διαπράχθηκε ή προβάλλεται ισχυρισμός ότι διαπράχθηκε μέσα στα Γεωγραφικά ΄Ορια που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο, από τον ασφαλισμένο και/ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που εργοδοτείτο από τον Ασφαλισμένο, κατά τη διεξαγωγή, από ή εκ μέρους του ασφαλισμένου, οποιασδήποτε εργασίας υπό την επαγγελματική ιδιότητα, που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.

Πριν ασφαλιστείτε ή πριν ανανεώσετε την ασφάλισή σας, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με τα Κεντρικά Γραφεία, τα Υποκαταστήματα ή με τους ασφαλιστικούς μας πράκτορες για να σας βοηθήσουμε στο σχεδιασμό της ασφαλιστικής σας κάλυψης και να ενημερωθείτε με ποιον τρόπο μπορείτε να επωφεληθείτε από τα ανταγωνιστικά μας ασφάλιστρα.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Χρήσιμες Πληροφορίες

Αγορά νοσοκομειακής ασφάλειας για αλλοδαπούς, ευθύνης εργοδότη (για οικιακές βοηθούς) και ασφάλειας ταξιδιού με πιστωτική κάρτα online