Ασφάλιση Αλλοίωσης Εμπορευμάτων σε Ψύξη

cold storageGR

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει καταστροφή, απώλεια ή ζημιά σε κατεψυγμένα τρόφιμα που ανήκουν σε σας ή για τα οποία έχετε ευθύνη, ενώ είναι αποθηκευμένα σε ψυγεία, καταψύκτες ή ψυκτικούς θαλάμους που συμβαίνει λόγω αλλοίωσης η σήψης που οφείλεται άμεσα σε:

(α) άνοδο ή πτώση της θερμοκρασίας ως αποτέλεσμα μηχανικής ή ηλεκτρικής βλάβης της ψυκτικής συσκευής ή τυχαίας διακοπής από τον οργανισμό ή επιχείρηση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

(β) τυχαία διαρροή ψυκτικού υγρού ή ψυκτικών αερίων από οποιαδήποτε ψυκτική συσκευή.

Η Ασφάλιση Αλλοίωσης Εμπορευμάτων προσφέρεται σε προαιρετική βάση στα ασφαλιστήρια της Εταιρείας Καταστημάτων (Shop Platinum, Shop Flex) με πολύ χαμηλό κόστος. Για μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η ασφάλιση αυτή προσφέρεται ως ξεχωριστό ασφαλιστήριο.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Χρήσιμες Πληροφορίες

Αγορά νοσοκομειακής ασφάλειας για αλλοδαπούς, ευθύνης εργοδότη (για οικιακές βοηθούς) και ασφάλειας ταξιδιού με πιστωτική κάρτα online