Ασφάλιση Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων

Ασφάλιση Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει την οικονομική απώλεια που μπορεί να υποστείτε ως εργοδότης από οποιαδήποτε πράξη δόλου ή ανεντιμότητας του προσωπικού σας, σε σχέση με την εργασία ή τα καθήκοντά του, που ανακαλύπτεται το αργότερο μέσα σε 12 μήνες μετά από μια τέτοια πράξη.

Η Ασφάλιση Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων προσφέρεται σε προαιρετική βάση στα ασφαλιστήρια της Εταιρείας Καταστημάτων (Shop Platinum, Shop Flex) και Γραφείων (Office Platinum, Office Flex), με πολύ χαμηλό κόστος. Για μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η ασφάλιση αυτή προσφέρεται ως ξεχωριστό ασφαλιστήριο.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Χρήσιμες Πληροφορίες

Αγορά νοσοκομειακής ασφάλειας για αλλοδαπούς, ευθύνης εργοδότη (για οικιακές βοηθούς) και ασφάλειας ταξιδιού με πιστωτική κάρτα online