Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη

Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη

Σύμφωνα με το νόμο ο κάθε εργοδότης υποχρεούται να είναι ασφαλισμένος έναντι της νομικής ευθύνης του για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούμενό του. Τα ελάχιστα όρια ευθύνης είναι τα ακόλουθα:

Α. Όριο Ευθύνης για κάθε εργοδοτούμενο €160.000
Β. Όριο Ευθύνης για κάθε Περιστατικό ή σειρά Περιστατικών €3.415.000
Γ. Συνολικό Όριο Ευθύνης για κάθε Περίοδο Ασφάλισης €5.125.000

Μπορείτε βέβαια, αν το επιθυμείτε, να ασφαλιστείτε για μεγαλύτερα ποσά, καταβάλλοντας το ανάλογο ασφάλιστρο.

Πέραν της εκπλήρωσης μιας νομικής υποχρέωσής σας, η Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη, σας απαλλάσσει ως εργοδότη από τις οικονομικές επιπτώσεις ενός ατυχήματος στη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας και σας βοηθά στη διατήρηση καλών εργατικών σχέσεων.

Μπορείτε να συνάψετε ξεχωριστό ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη ή αν ασφαλίζετε μαζί μας το κατάστημα ή το γραφείο σας, μπορείτε να περιλάβετε την κάλυψη αυτή στο ασφαλιστήριό σας Καταστημάτων ή Γραφείων.

Ας βεβαιωθούμε μαζί ότι έχετε την απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη, προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Χρήσιμες Πληροφορίες

Αγορά νοσοκομειακής ασφάλειας για αλλοδαπούς, ευθύνης εργοδότη (για οικιακές βοηθούς) και ασφάλειας ταξιδιού με πιστωτική κάρτα online