Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων

Το ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων της Ύδρα Ασφαλιστικής έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων όπως καθορίζονται στον Περί Δικηγόρων Νόμο, Τροποποιητικός αρ. (2) του 2009.

Το ασφαλιστήριο μπορεί να επεκταθεί για να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, απώλεια εγγράφων καθώς επίσης λίβελο και δυσφήμηση.

Πριν ασφαλιστείτε ή πριν ανανεώσετε την ασφάλισή σας, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τους αντιπροσώπους μας για να σας βοηθήσουμε στο σχεδιασμό της ασφαλιστικής σας κάλυψης και ενημερωθείτε με ποιον τρόπο μπορείτε να επωφεληθείτε από τα ανταγωνιστικά μας ασφάλιστρα.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Χρήσιμες Πληροφορίες

Αγορά νοσοκομειακής ασφάλειας για αλλοδαπούς, ευθύνης εργοδότη (για οικιακές βοηθούς) και ασφάλειας ταξιδιού με πιστωτική κάρτα online