Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών

breakdownGR

Ανεξάρτητα από το πόσο καλή είναι η συντήρηση των μηχανημάτων σας, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος μηχανικής βλάβης, που απαιτεί, μερικές φορές, βαριά έξοδα για την επιδιόρθωσή ή την αντικατάστασή τους.

Η ασφάλιση καλύπτει απρόβλεπτη και ξαφνική φυσική απώλεια ή ζημιά στα ασφαλισμένα μηχανήματα και στο μηχανολογικό εξοπλισμό της επιχείρησής σας, που μπορεί να προέλθει από διάφορες αιτίες, όπως ελαττώματα στη χύτευση και στα υλικά, λανθασμένο σχεδιασμό, λάθη στο εργαστήριο ή στη συναρμολόγηση, κακοτεχνία, έλλειψη δεξιότητας, απροσεξία,  έλλειψη νερού σε λέβητες, φυσική έκρηξη, απόσχιση λόγω φυγόκεντρης δύναμης, βραχυκύκλωμα, θύελλα, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, η οποία δεν καθορίζεται στο ασφαλιστήριο ότι εξαιρείται, σε τρόπο που να είναι αναγκαία η επιδιόρθωση ή αντικατάστασή τους.

Η ασφάλιση είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για επιχειρήσεις, που η λειτουργία τους βασίζεται σε μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό, για την προστασία τους έναντι των σημαντικών εξόδων που απαιτούνται για την αποκατάσταση μηχανικής βλάβης.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Χρήσιμες Πληροφορίες

Αγορά νοσοκομειακής ασφάλειας για αλλοδαπούς, ευθύνης εργοδότη (για οικιακές βοηθούς) και ασφάλειας ταξιδιού με πιστωτική κάρτα online