Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Η Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων, της ΄Υδρα Ασφαλιστικής, είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει τη μέγιστη ευελιξία, για να καλύπτει τις ανάγκες τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων.

Η ασφάλιση αυτή είναι ο οικονομικότερος τρόπος για την προστασία του εισοδήματός σας και της οικογένειας σας από το οικονομικό βάρος που μπορεί να δημιουργηθεί σε περίπτωση προσωπικού ατυχήματός σας. Η ασφάλιση γίνεται χωρίς ιατρική εξέταση και η κάλυψη ισχύει σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Το ασφαλιστήριο προβλέπει την καταβολή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλεί το θάνατο, τη μόνιμη ολική ανικανότητα ή προσωρινή ολική ή μερική ανικανότητα του ασφαλισμένου ακόμη και τα ιατρικά έξοδα, ανάλογα με την κάλυψη που επιλέγει ο ασφαλισμένος.

Μεταξύ άλλων, ο ασφαλισμένος μπορεί επίσης να περιλάβει στο ασφαλιστήριο του κάλυψη ταξιδιωτικών αποσκευών, Ασφάλιση Κυνηγών (κάλυψη της αστικής ευθύνης του σε τρίτους και ασφάλιση του όπλου του).

Το ασφαλιστήριο αυτό είναι επίσης κατάλληλο για το προσωπικό και τα στελέχη επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνα που ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Χρήσιμες Πληροφορίες

Αγορά νοσοκομειακής ασφάλειας για αλλοδαπούς, ευθύνης εργοδότη (για οικιακές βοηθούς) και ασφάλειας ταξιδιού με πιστωτική κάρτα online